Utbildningen Slöjd och hantverk – form och kultur

Utbildningen Slöjd och hantverk – form och kultur har fyra olika inriktningar: smidesömnad, trä och väv. Utbildningen ger dig en gedigen kunskap och handaskicklighet inom slöjd- och hantverkstekniker, formgivning och kulturhistoria. 

Du kan studera ett eller flera år på Sätergläntan som förberedelse för högre studier, eller påbörja din yrkesbana som slöjdare direkt efter utbildningen. Tidigare studenter arbetar idag bland annat inom egen företagsverksamhet, mode, film och teater, museer, utbildning, eller som hemslöjdskonsulenter. 

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive inriktning. 

Smide                   Trä                   Sömnad                   Väv

Mer information om behörighet, ansökan och antagning finner du här.

Immateriellt kulturarv – handlingsburen kunskap

Det praktiska arbetet är utgångspunkten för kunskapsinhämtandet och ett reflekterande förhållningssätt betonas i undervisningen. 

Utbildningen tar avstamp i den folkliga slöjden och de immateriella kulturarven – den handlingsburna kunskapen. Utbildningen ger kunskaper om kulturarv och slöjdtraditioner i ett nationellt och internationellt perspektiv och sätter in dem i ett större sammanhang. 

Genom att studera och rekonstruera föremål ur slöjdtraditionen utvecklar du din handaskicklighet och din förmåga att läsa av ett föremåls tillverkningsprocess och kontext. Du arbetar också med skissteknik, färg och form och utvecklar ditt eget formspråk. 

Utbildningen ger också insikter i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Gesällprov
Under det tredje året på utbildningen kan du ansöka om att få avlägga ett gesällprov inom något av områdena Handvävaryrket/konstvävaryrket, Slöjdaryrket – Trä, Konstsmide eller Dräktsömnadsyrket. Vid ett godkänt prov erhåller du ett gesällbrev som är ett internationellt bevis på din yrkesskicklighet. 

Konst- och kulturutbildning
Sätergläntans utbildningar är Konst och kulturutbildningar och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Läs mer om konst- och kulturutbildningar här.

 

Att studera på Sätergläntan


Utbildningens omfattning
Slöjd och hantverk – form och kultur är en treårig utbildning, men du kan välja om du vill gå ett, två eller alla tre åren på utbildningen. Du kan gå alla år på samma inriktning, eller gå ett eller flera år på olika inriktningar. Under förutsättning att du klarat alla läsårets kurser har du en garanterad plats kommande år. 

Varje läsår är 40 veckor långt och utbildningen ges på heltid, 40 timmar per vecka. Totalt omfattar utbildningen 120 veckors heltidsstudier.

Vanligtvis är det undervisning och handledning måndag till fredag mellan kl 8.40 – 16.20. Arbetsdagen innehåller både lärarledd undervisning, handledning och självstudier. Ofta är det gemensamma aktiviteter på fredagar, såsom föreläsningar, krokiteckning mm där de olika inriktningarna deltar tillsammans. 

Utbildningen ställer krav på hög närvaro och god förmåga till självständigt arbete. 

Vad kostar det?
För att studera på Sätergläntan betalar du en studieavgift på 15 000 kr per läsår. Avgiften faktureras i början av höstterminen. 

Du betalar också för allt material du använder under utbildningen. Materialkostnaden faktureras efter varje avslutad kurs, dvs fyra gånger per år. Materialkostnaden varierar beroende på vilken inriktning du går och vilka projekt du väljer att göra. 

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN (B1). Merkostnadslån kan sökas för studieavgiften. Läs mer om studiemedel på CSNs hemsida här.

Verkstäderna
I verkstäderna har du en egen arbetsplats (ässja och städ, hyvelbänk, arbetsbord med symaskin  eller vävstol) men samsas också med dina klasskamrater i lokalen. Alla tre årskurser arbetar i samma verkstad och har gemensam handledningstid. Varje inriktning har också en egen teorisal där genomgångar och föreläsningar äger rum. 

Som student har du oftast tillgång till verkstäderna från kl 7 på morgonen till kl 22 på kvällen. 

Betoningen i undervisningen ligger på det praktiska arbetet och du genomför under året ett antal uppgifter med syfte att öva upp din tekniska skicklighet och ditt eget formspråk. Du studerar även slöjd- och kulturhistoria där föreläsningar och kortare skriftliga uppgifter ingår. 

Varje läsår avslutas med ett självständigt projektarbete där du fördjupar dig i en teknik, ett material eller en produkt. Projektarbetet redovisas i en skriftlig rapport. Under år 2 och 3 redovisas projektarbetena för en fristående opponent, lärare, klasskamrater och övriga intressenter. 

Betyg och utbildningsbevis
Efter varje avslutat läsår får du ett utbildningsbevis. Utbildningen är målstyrd, vilket innebär att du måste ha uppnått samtliga mål på utbildningen för att bli godkänd. Det innebär att du måste slutföra alla uppgifter med tillräckligt bra resultat. I varje kurs ges betyget G (Godkänd) eller IG (Icke godkänd). 

Särskilt pedagogiskt stöd
Om du har behov av stöd i undervisningen, exempelvis på grund av någon funktionsnedsättning, så kan Sätergläntan ansöka om extra resurser för särskilt pedagogiskt stöd. Det innebär att du kan få exempelvis extra handledning, hjälp att planera studierna eller en mentor. För att få rätt till stödet krävs det att du har ett intyg från läkare, psykolog eller motsvarande som styrker detta. Sätergläntan kan dock inte bistå med stöd eller assistans utanför skoltid. 

 

Bo på Sätergläntan

Sätergläntan har ett internat där du kan bo i enkel- eller dubbelrum. När du fått besked om antagning till utbildningen får du en blankett där du fyller i önskemål om rum på internatet. Vill du inte bo på internatet brukar det gå bra att hitta boende i närheten. 

Villkor och betalning
Du betalar en månadsavgift som inkluderar boende och måltider. Månadskostnaden varierar med storlek och standard på rum och ligger mellan ca 6 000 – 8 000 kr. Du faktureras för månadskostnaden i förskott i mitten av varje månad och fakturan ska vara betald innan sista dagen på månaden. 

Tackar du ja till boende på Sätergläntan är det bindande. Om du önskar flytta ut från internatet gäller en månads uppsägningstid. 

Detta ingår i månadsavgiften
Hyra av rum – enkelrum eller del i dubbelrum
Frukost och lunch alla studiedagar
Tillgång till trådlöst Internet
Tillgång till gemensamma sällskapsrum där det finns öppen spis, TV och DVD
Tillgång till kök, tvättstuga och bastu 

Måltider
I Sätergläntans restaurang Elsa & Wilma serveras frukost och lunch alla schemalagda skoldagar. Lunchen serveras som en buffé med olika rätter och sallader. På kvällar och helger lagar du egen mat i något av våra elevkök. 

Du som inte bor på Sätergläntans internat kan köpa enstaka luncher direkt i restaurangen.

Kursplaner

Utbildningen Slöjd och hantverk – form och kultur är en utbildning med fyra inriktningar. Kursplanerna är därför samma för alla inriktningar. 

Här nedan kan du läsa och ladda ner aktuella kursplaner. Vi håller på att se över kursplanerna, så de kommer eventuellt att uppdateras inför kommande läsår.

Kurser år 1

1.1 Material, teknik och redskap
1.2 Material, teknik och tradition
1.3 Material, teknik och formgivning
1.4 Projektarbete

 

Kurser år 2

2.1 Material, teknik och redskap
2.2 Material, teknik och tradition
2.3 Inspirationsprojekt
2.4 Projektarbete

 

Kurser år 3

3.1 Teknikfördjupning
3.2 Entreprenörskap, slöjd och hantverk
3.3a Produktutveckling eller
3.3b Traditionellt hantverk och levande traditioner
3.4 Samtida utblick, slöjd och hantverk
3.5a Praktik eller 3.5b Serietillverkning
3.6a Avslutande projektarbete eller
3.6b Gesällarbete