Upptäckarlust och Handaskicklighet

Lärande om hållbar slöjd och hantverk

Sätergläntan

En gränsbrytande mötesplats och kunskapscentrum för slöjd och hantverk

Sätergläntan är en plats med kulturhistoriska anor. Systrarna Elsa och Wilma Långbers byggde upp ett pensionat och vävskola för 100 år sedan. Det kom att bli en plats där gediget kunnande och varmt bemötande byggt upp ett kunskapsklimat som vi nu vill utveckla vidare.

Sätergläntan är också nutida mötesplats där kunskapen om slöjd och hantverk utforskas av studerande, slöjd- och hantverksföretag samt intresserade på kurser och arrangemang.  Många kommer från olika delar av världen, traditionella kunskaper levandegörs och tankar bryts utifrån samtiden.

Här finns verkstäder och utrustning, internat för ett 50-tal boende, ett bibliotek med studiesamling samt Sätergläntans restaurang Elsa och Wilma. Vi har Konst och kulturutbildningar med inriktning på smide, sömnad, trä och väv, som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Lärande

Vi sätter lärandet om slöjd och hantverk i centrum, liksom människors lika värde och en tillåtande kultur. Alla ska känna sig stärkta av sin kunskap.

Kunskap

Sätergläntan visar, genom gedigna kunskaper om traditionella material och tekniker, värdet av upptäckarlust och handaskicklighet.

Kulturarv och Agenda 2030

Här tas kulturhistorisk kunskap vidare i samtida utforskande som främjar hållbara konsumtion och produktion.

Yrkesutbildningar

Forma din egen framtid med studiemedelsberättigade utbildningar på heltid, 1-3 år

Distansutbildningar

Fortbildning som ger dig verktygen att gå vidare i slöjd och hantverk

Kurser

En vecka fylld av upptäckter och kreativitet i hjärtat av Dalarna.

Följ oss på Instagram

Här berättar våra studerande, kursdeltagare, lärare, kursledare och medarbetare i ord och bild.

Kontaktuppgifter

HITTA TILL OSS

Knippbodarna 119
793 41 Insjön

RING

0247-645 70
För telefontider se Kontakt

MAILA

info@saterglantan.se

Sätergläntan tar inte längre emot kontanter. Det går bra att betala med kort eller Swish.
Detta på grund av säkerhet för skolans studenter och personal samt lagar och regler.

FACEBOOK

@saterglantan

INSTAGRAM

@saterglantan

YOUTUBE

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk