Detta är Sätergläntans policy för behandling av personuppgifter. Sätergläntan Hemslöjdens gård, ek. för. (Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk) använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering eller kontakt med oss som hjälpmedel i vår verksamhet.

Personuppgifter som kan behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, födelsedata samt uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift. Vi behandlar dina personuppgifter endast för att administrera ärenden, samt marknadsföring av våra varor och tjänster, information om föreningen och inbjudningar av evenemang till dig. Personuppgifter sparas i upp till 3 år efter registrering, om inte särskilda skäl föreligger. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post till info@saterglantan.se.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills dess att du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla, anonymiseras personuppgifterna permanent, utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Sätergläntan Hemslöjdens gård, ek. för. (Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk) kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler. Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Sätergläntan Hemslöjdens gård, ek. för. (Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk) kan du skicka via e-post till info@saterglantan.se.

Anmälningsförfarande

Under 18 år

Våra utbildningar och kurser är om inte annat anges öppna för alla från det år du fyller 18 år.

Anmälan

Anmälan till en kort utbildning vid Sätergläntan sker om inget annat anges på utbildningens sida via vår hemsida genom att trycka på “Lägg till i varukorg” under varje enskild utbildning. Om ni är flera som vill gå utbildningen men den betalas av dig fyller du i övriga deltagares uppgifter och trycker på “Lägg till i varukorg” för varje person. Det går även att justera viss information i varukorgen. Utbildningen läggs till som en vara i varukorgen här på vår hemsida och du får i kassan betala anmälningsavgiften för utbildningen i enlighet med den information som finns på varje enskild utbildnings sida. Du kan lägga till fler än en utbildning samt även varor ur Sätergläntans Butiks sortiment i en och samma order. Anmälan till en utbildning följs av en bekräftelse via e-post från Sätergläntan till den e-postadress du anger vid order.

Anmälan är bindande men ångerrätt gäller enligt distans- och hemförsäljningslagen. Se mer nedan under Ångerrätt. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Sista anmälningsdag

Många av våra utbildningar och kurser har en sista anmälningsdag. Se respektive utbildningsbeskrivning för mer information.

För distansutbildningar om 5 veckor gäller sista anmälningsdag och för distansutbildningar om 10 veckor gäller sista ansökningsdag.

Det går att anmäla sig efter detta datum i mån av plats, men utbildningarna kan även bli fullbokade före sista anmälningsdatum.

Kurser för barn

Anmälaren är betalningsskyldig gentemot Sätergläntan och skall uppge sin hemadress i anmälan, oavsett var barnet är folkbokfört.

Barnen går sin egen utbildning på dagarna samtidigt som föräldrar eller annan medföljande vuxen går sin utbildning. Utbildningarna vänder sig om inte annat anges till barn 8-12 år. Notera att endast ett barn per medföljande vuxen får deltaga. Barnet bor i samma rum som den vuxne på en extrasäng.

Avgifter och betalning

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften på 1 000 kr per utbildning och person är en delbetalning av den totala studieavgiften. Anmälningsavgiften betalas in vid anmälan till utbildningen via Sätergläntans hemsida.

Medlemskap i Hemslöjden

Om du är medlem i en förening som är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund får du 200 kr rabatt på studieavgiften. För att få rabatten måste du meddela medlemsnummer i samband med anmälan.

Studieavgift

I kurs- eller studieavgiften ingår kurs eller utbildning samt för korta kurser även lunch, kvällsmat och fika. För distansubildningar bokas måltider separat och då ingår fika under för- och eftermiddag, lunch samt kvällsmat.

I priser för boende på Sätergläntan ingår förutom boende i enkel- eller dubbelrum även frukost, sänglinne, handdukar och städning av rummet. I härbre städar dock gästen själv. I matsalen finns även te och kaffe tillgängligt för deltagare och kursledare att ta del av om kvällarna.

Aktuella priser hittar du i anslutning till varje enskild utbildningsbeskrivning här på vår hemsida.

Anmälningsavgiften är en delbetalning av studieavgiftens totalsumma. Reservation för eventuella prisändringar.

Studie- och arbetsmaterial, eventuella studiebesök

Kostnader för material och eventuellt studiebesök tillkommer.

Betalning

Ca 1 månad före utbildningens början får du faktura och mer information. Slutbetalningen ska vara Sätergläntan tillhanda före utbildningens början. Kostnader för material och eventuellt studiebesök tillkommer.

Olycksfallsförsäkring

Du behöver ha en egen hem- och personförsäkring som täcker olycksfall.

Informationsutskick

Vi skickar ut information om utbildningen, boende och vägbeskrivning samt slutfaktura ca 1 månad före utbildningens början.

Kost och logi

Boende

Sätergläntan erbjuder ett begränsat antal rum i eget internat. Under vinterhalvåret bor du främst i Landskapshuset med rum som är inredda av landets olika hemslöjdsföreningar.  Under sommaren kan du också bo i huvudbyggnaden och gamla elevhemmet. Stugorna Solbacken, Rödstugan, Gråstugan och härbrena bjuder på lite mer avskildhet (hör av dig för prisuppgift på våra härbren). De äldre husen har inredning från 30- och 40-talet blandat med modern form, gammal och ny slöjd, handvävda textilier och slöjdade föremål.

Mat

I Sätergläntans matsal serveras frukost, lunch och ett enklare kvällsmål med kött eller fisk samt ett vegetariskt alternativ. Den vegetariska maten kan innehålla baljväxter och ägg. Vi har även möjlighet att tillaga mjölkfri och glutenfri kost. För att kunna planera en allsidig meny för deltagare och gäster med allergikost behöver vi en föranmälan om mjölkfri eller glutenfri kost senast 14 dagar innan utbildningens början. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda andra allergikoster och hoppas att ni har förståelse för det.

Enligt livsmedelslagen kan vi inte ge garantier för att det inte inträffar någon kontaminering (förorening) såsom ofrivillig blandning i luften av ingredienser. Vi kan dock garantera att vi inte har tillsatt de ingredienser vi annonserat att vi utesluter vid tillagning och märkning av allergikost. Föranmäld allergikost hämtas i köket.

Studier på Sätergläntan

Studietider

Veckokurser

Utbildningar som sträcker sig över en eller fler veckor börjar kl.8.40 första dagen och inleds med allmän information om utbildningen. Om inget annat anges avslutas sista dagen med lunch. Om du ska bo på Sätergläntan finns som regel rum reserverat från dagen före utbildningens början.

Helgkurser

Utbildningar som arrangeras över en helg börjar i regel kl.12.00 första dagen med lunch och inleds med allmän information om utbildningen. Om inget annat anges avslutas sista dagen med lunch. Om du ska bo på Sätergläntan finns som regel rum reserverat från första dagen och alltså inte dagen före utbildningens början.

Notera tider och schema i det utskick som skickas till dig som anmäld inför varje kursstart.

Respektive utbildningsbeskrivning på hemsidan samt fakturan för anmälan innehåller information om utbildningens datum och tider. Antalet studietimmar anges i utbildningsbeskrivningen. En studietimme omfattar 60 minuter.

Intyg

Alla deltagare som avslutar sin utbildning får ett intyg av Sätergläntan. Det lämnas i pappersform vid utbildningens avslutning eller skickas per post till deltagaren/den studerande.

Behandling och hantering av uppgifter (enligt Personuppgiftslagen)

För att underlätta administrationen av våra utbildningar databehandlar vi uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, verksamhet du deltar i på Sätergläntan. Uppgifterna använder vi för att sända dig information, inklusive om kommande verksamhet. Om du vill veta vilka uppgifter vi har i vårt register eller vill avböja fortsatt information, får du gärna kontakta oss.

Många utbildningar som arrangeras av Sätergläntan finansieras delvis med statsbidrag. När du anmäler dig får Myndigheten för yrkeshögskolan, i enlighet med personuppgiftslagen, ta del av dina personuppgifter som ett underlag för uppföljning, statsbidragsfördelning och forskning.

Avbokning eller inställd utbildning

Inställd utbildning

Utbildningarna anordnas under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Skulle utbildningen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas hela anmälningsavgiften samt vad du betalat in av studieavgift samt eventuella avgifter för mat och boende.

Ångerrätt och avbokning

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan senast 14 dagar efter anmälan bekräftades genom att skriftligen per e-post eller brev meddela Sätergläntan (till info@saterglantan.se eller Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Knippbodarna 119, 793 41 Insjön). En avanmälan eller återbud ska innehålla namn, adress, e-post, personnummer samt kursens eller utbildningens namn

Dag 1-14 efter anmälan bekräftas

Alla inbetalningar återbetalas, inklusive anmälningsavgiften.

Dag 14 efter anmälan till 30 dagar före kursstart

Om avanmälan eller återbud sker 15 dagar eller senare men tidigare än 30 dagar före kursens eller utbildningens första dag kan vi erbjuda återbetalning av eventuella inbetalningar (dock ej anmälningsavgiften som är vår hanteringskostnad). Vi kan även erbjuda att föra över anmälan till annan kurs eller utbildning som finns publicerade på Sätergläntans hemsida bland aktuella kurser och utbildningar.

Dag 30-dag 15 före kursstart

Om avanmälan eller återbud sker senast dag 30-dag 14 före kursstart eller utbildningens första dag kan vi erbjuda överföring av anmälan till annan kurs eller utbildning som finns publicerade på Sätergläntans hemsida bland aktuella kurser och utbildningar. Av eventuella inbetalningar återbetalas maximalt 50% av studieavgiften samt avgifter för mat och boende. Anmälningsavgiften återbetalas inte då den är vår hanteringskostnad.

Dag 14-kursens eller utbildningens första dag

Om avanmälan eller återbud sker från dag14 och senare före kursstart eller utbildningens första dag kan vi erbjuda överföring av anmälan till annan kurs eller utbildning som finns publicerade på Sätergläntans hemsida bland aktuella kurser och utbildningar. Av eventuella inbetalningar av studieavgifter samt avgifter för mat och boende görs ingen återbetalning. Anmälningsavgiften återbetalas inte då den är vår hanteringskostnad.

Avanmälan eller avbrott vid sjukdom, graviditet eller olycka

Om du som deltagare eller studerande inte har möjlighet att påbörja en kurs eller utbildning på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste du skicka in ett läkarintyg till Sätergläntan samt fullständiga kontouppgifter för återbetalning. Vid sådana fall återbetalas alla inbetalda avgifter för studier och boende, mat. Anmälningsavgiften återbetalas ej då den är vår hanteringskostnad.

Om du inte har möjlighet att fortsätta en påbörjad kurs eller utbildning på grund av sjukdom, graviditet eller olycka måste du skicka in ett läkarintyg till Sätergläntan och då gäller följande:

För veckokurser

 • Avbrott före kl. 17.00 dag 3: återbetalning av 50%
 • Avbrott efter kl. 17.00 dag 3: ingen återbetalning sker.

För helgkurser

 • Ingen återbetalning görs vid påbörjad kurs eller utbildning.

För distansutbildningar

 • Avbrott före träff 2: återbetalning av 50%
 • Avbrott efter träff 2: ingen återbetalning av studieavgifter. Då boendet faktureras efter varje enskild träff måste en avanmälan av boende nå oss senast en dag före träffens första dag för att vi ska avboka rummet.

Ändrad kursledare/lärare

Vi förbehåller oss rätten att boka en annan/andra kursledare/lärare med samma kompetens än den som annonserats vid tidigare tillfälle fram till kursens eller utbildningsträffens första dag. Inbetalda studie- och anmälningsavgifter återbetalas inte i dessa fall då utbildningen och de kunskaper som förmedlas inte ska påverkas. Om en ändring i kursledare/lärare sker, informerar Sätergläntan alla deltagare så snart som möjligt.

Avbrott på kurs eller utbildning på grund av anlitad kursledare/lärare

Om en kursledare/lärare inte har möjlighet att fullfölja undervisningen av en påbörjad kurs eller utbildningsträff och måste göra ett avbrott under sitt uppdrag gäller följande:

 • Avbrott före kl. 17.00 dag 3: 1000 kr
 • Avbrott efter kl. 17.00 dag 3: 500 kr

Ändrad tid eller datum

Sätergläntan förbehåller sig rätten att ändra tid och/eller datum på de kurser och utbildningar som arrangeras av institutet. Vid ändring av tid/datum informeras deltagare/studerande så snart som möjligt och erbjuds möjlighet att föra över anmälan till den nya tiden/de nya datumen eller avanmäla sig från kursen/utbildningen. Då återbetalas alla eventuella inbetalningen förutom anmälningsavgiften som är vår hanteringskostnad.

Avanmälan eller återbud där betalningsansvarig är företag eller organisation

Om ett företag eller en organisation betalar för din kurs eller utbildning och du behöver göra en avanmälan eller lämna återbud så kan företaget eller organisationen anmäla en annan person i ditt ställe. Då för vi över anmälan till den personen. I övrigt gäller villkoren om inställd kurs/utbildning och avanmälan enligt ovan.

Antagningsförfarande

Ansökan

Dessa villkor gäller ansökan till Sätergläntans distansutbildning Slöjd- och hantverkstekniker för yrkesverksamma, 10 veckor. Det är gratis att ansöka. Förutom att fylla i relevant ansökningsblankett bör du även bifoga de dokument som efterfrågas i formuläret. Ansökningsblanketter finns på varje enskild sida för de utbildningar som erbjuds inför nästa år på distans och omfattar 25% studiefart som motsvarar 10 veckor heltidsstudier under 1 år.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag annonseras på utbildningens sida samt på övre delen av ansökningsblanketten.

Urvalsgrunder

Följande urvalsmetoder används:

 1. Annan utbildning inom slöjd, hantverk och konst.
 2. Relevant yrkeserfarenhet.
 3. Erfarenhet av slöjd och hantverk
 4. Intervjuer.

Antagningsintervju

Det är rektor samt en lärare inom vald utbildning som kan komma att genomföra intervjuer med de sökande. De sökande kallas till intervju via epost. Under antagningsintervjun bedöms förmåga till självständigt arbete och den sökandes mål och motivation med utbildningen. Det personliga brevet som skrivs som en del av ansökan används som ett diskussionsunderlag vid intervjun.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut via epost om den sökande inte informerat om annat.

Studera på Sätergläntan

Studietid

Sätergläntans distansutbildningar inom Slöjd- och hantverkstekniker för yrkesverksamma är en utbildning som omfattar 400 timmar, varav 100 timmar undervisning vid träffar på plats, 50 timmar handledning under självstudietiden och ca 6 timmar självstudier per vecka. 

Undervisningsspråk

Som regel är undervisningsspråket svenska om inte annat anges.

Startdatum och träffar

Utbildningarna har olika startdatum och datum för de 4 träffar på plats med övriga deltagare under utbildningstiden. Se de enskilda utbildningarnas sidor här på vår hemsida.

Studieavgift

Se varje enskild utbildning för mer information om avgifter och boende.

Som regel gäller att i grundpriset ingår studieavgift för hela utbildningen. Måltider bokas separat och då ingår fika under för- och eftermiddag, lunch samt kvällsmat.

I priser för boende på Sätergläntan ingår förutom boende i enkel- eller dubbelrum även frukost, lunch och kvällsmat. För- och eftermiddagskaffe ingår, men tillagas av deltagarna i anslutning till utbildningslokalen. I matsalen finns även te och kaffe tillgängligt för deltagare och kursledare att ta del av om kvällarna.

Kostnad för eventuella material och studieresor kan tillkomma.

Utbildningsbevis och Intyg

Efter utbildning på 10 veckor distans utfärdas ett utbildningsbevis efter slutförd kurs med betyg Godkänt eller Icke godkänt.

De studerande dokumenterar fortlöpande sitt arbete. Dokumentationen kan ske genom fotografier, skisser och skriftliga beskrivningar. Varje utbildning om 10 veckor på distans väljer vilka redovisningar som ska tillämpas. Det kan ske genom muntligt, skriftligt och i utställningsform. Detta görs individuellt och i grupp.

Antagningsförfarande

Ansökan

Dessa villkor gäller ansökan till Sätergläntans utbildning Slöjd och hantverk – form och kultur. Det är gratis att ansöka. Förutom att fylla i relevant ansökningsblankett måste du även bifoga de dokument som efterfrågas i respektive ansökningsblankett. Det finns en ansökningsblankett för dig som ansöker till år 1 för att studera 1-3 år vid Sätergläntan. Det finns även en separat ansökningsblankett för dig som vill söka direkt till år 2 eller 3. Den är till för dig som redan har studerat vid Sätergläntan eller som har motsvarande dokumenterade kunskaper eller erfarenheter inom respektive inriktning.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag till start läsåret 2020-2021: 15 april 2020

Urvalsgrunder Slöjd och hantverk – form och kultur

Följande urvalsmetoder används:

 1. Slutbetyg i gymnasiet i svenska, matematik och ett estetiskt ämne.
 2. Annan utbildning inom slöjd, hantverk och konst.
 3. Relevant yrkeserfarenhet.
 4. Erfarenhet av slöjd och hantverk
 5. Intervjuer.

Ansökningsomgångar

Första ansökningsomgången

Din ansökan ska vara Sätergläntan tillhanda senast 15 april samma kalenderår som läsåret startar i augusti. Antagningsintervjuer genomförs. Beslut om antagning och antagningsbesked skickas ut i maj. Antagna sökande meddelas per e-post och brev. Den antagna sökande har till 14 maj 2020 på sig att svara på antagningen. Samtidigt meddelas även reserver. De får veta vilken reservplats de har, samt när nästa antagningsomgång sker.

Andra ansökningsomgången

Efter att 1:a antagningen är avslutad görs en 2:a antagning. Eventuella lediga platser erbjuds reserverna enligt turordning. Om det finnas tomma studieplatser och sena ansökningar har tillkommit görs en bedömning av ansökningarna därefter löpande fram till annonserat sista ansökningsdatum. Vid antagningstillfället behandlas alla ansökningar på samma sätt som vid tidigare urvalsomgång.

Antagningsintervju

Rektor samt en huvudlärare inom vald inriktning genomför intervjuerna. De sökande kallas till intervju via den e-postadress som angivits av den sökande i ansökningsblanketten. Under antagningsintervjun bedöms förmåga till självständigt arbete och den sökandes mål och motivation med utbildningen. Det personliga brevet som är en del av ansökningsblanketten används som ett diskussionsunderlag vid intervjun.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut i enlighet med ansökningsomgång (se ovan) till den e-postadress den sökande har angivit på ansökningsblanketten.

Studera på Sätergläntan

Studietid

Sätergläntans utbildning Slöjd och hantverk – form och kultur är en utbildning på upp till tre år på heltid. Den omfattar totalt 6 terminer som maximalt omfattar 120 studieveckor med 4 800 timmar. 

Studietimmar

Utbildningen bedrivs på heltid, dvs 40 timmar/vecka. Viss tid är lärar- och handledarledd. Samläsning mellan åren förekommer inom ämnet material, teknik och teori och mellan inriktningarna i samtliga ämnen.

Genomsnittlig schemalagd lärar-/handledartid per vecka och inriktning:
År 1    20 timmar/vecka
År 2   15 timmar/vecka
År 3   10 timmar/vecka

Genomsnittligt antal självstudietimmar per vecka och inriktning:
År 1    20 timmar/vecka
År 2   25 timmar/vecka
År 3   30 timmar/vecka

De olika åren har verkstäder i samma lokaler, det innebär att det finns lärare på plats ännu fler timmar. Under år 2 och 3 uppmuntrar vi till självständigt arbete och de studerande har ett stort ansvar att själva planera sin tid.

Undervisningsspråk

Svenska

Startdatum, terminstider och lov

Läsåret 2020-2021

Höstterminen 2020: 17 augusti-januari 2021

Vårterminen 2021:  januari- maj 2021

Studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd

Det finns tillgång till handledning i studieteknik och studieplanering. I viss mån kan vi erbjuda längre tid för individuella uppgifter och alternativa möjligheter vid skriftliga redovisningar. Eventuella resurser i form av anteckningsstöd, extra handledning och visst språkstöd vid avslutande projektarbete kan ges vid behov. Detta sker i samråd med ansvarig utbildningsledare.

Boende

Boende på Sätergläntan

I anslutning till skolan finns ett internat med ett begränsat antal enkel- eller dubbelrum. Väljer du att bo på internat tillkommer en kostnad som inkluderar frukost måndag-fredag,  tillgång till TV och DVD, trådlöst Internet på rummen, tillgång till kök, tvättstuga, mm. Täcke, kudde, lakan och handdukar ingår inte men går att hyra. Beroende på rummens storlek kostar enkelrum med helpension från 5 566 kr till 6 766 kr per månad. Dubbelrummen kostar från 5 266 kr inklusive helpension per månad.

Månadskostnaden för dig som bor på Sätergläntan faktureras i början av varje månad och fakturan ska vara betald innan sista dagen på månaden. Hyran betalas i förskott varje månad. Fakturan skickas via e-post till den adress du angivit på ansökningsblanketten. Du kan betala via bankgiro eller i Sätergläntans butik med kort eller kontanter.

Om du tackat ja till boende på Sätergläntan är det bindande. Vi följer hyreslagen vid uppsägning av boende, dvs. 3 månaders uppsägning per den sista i månaden. Om du av någon anledning avslutar dina studier innan läsårets slut är uppsägningstiden 1 månad per den sista i månaden.

Dagstuderande

Är du dagstuderande, dvs. bor i eget boende utanför Sätergläntan, är ni fortfarande mycket välkomna att äta på Sätergläntan. Då finns följande alternativ:

1. Luncher varje studiedag på Sätergläntan samt julbord, vårlunch, fika vid öppet hus och vårutställning samt fika vid övriga speciella tillfällen: 1 890 kr per månad. Lunchkostnaden anmäls i förväg och faktureras månadsvis.

2. Om du bara vill vara med vid gemensamma måltider och fika kan du välja att betala 2 080 kr för hela läsåret. Då ingår julbord och vårlunch, fika vid öppet hus och vårutställning samt fika vid övriga speciella tillfällen. Du faktureras vid terminsstart.

Avgifter och studiemedel

Studerandeavgift

Studerandeavgiften är 10 000 kr för hela läsåret. 1 000 kr betalas när du antar platsen. Resterande avgift betalas i början av höstterminen. Extra studiemedel kan sökas för studieavgiften.

Studiemedel

Utbildningarna berättigar till studiemedel hos CSN och samtliga studiemedel är ur högskolekvoten. Extra studiemedel kan ansökas för studieavgiften. Du får mer information om studiemedel via CSN:s hemsida. Utbildningen klassificeras som en konst- och kulturutbildning. När du ansöker bör du ange utbildningens namn, dvs. “Slöjd och hantverk – form och kultur”.

Material

Kostnad för material faktureras efter varje avslutad kurs.

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis och intyg

För att erhålla utbildningsbevis ska samtliga kurser i utbildningen ha avslutats. Den studerande kan välja att få ett intyg istället för ett betyg på en genomförd kurs. I intyget framgår det vilken eller vilka delar av kursen som den studerande har slutfört.

Allmänna villkor vid evenemang och biljettköp

En anmälan till Sätergläntans evenemang gäller som köp av biljett till evenemanget i fråga.

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej.

Serviceavgift

Sätergläntan tar inte ut en serviceavgift för administration och distribution vid försäljning av biljetter till evenemang.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Sätergläntan och/eller den ansvariga arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Sätergläntan förbehåller sig rätten att makulera bokning, anmälan eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Sätergläntans villkor som gäller vid biljettköp och anmälan. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej eventuella distributions- och leveransavgifter. Sätergläntan kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta Sätergläntan eller ansvarig arrangör. Det är Sätergläntan som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller eventuella avgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Sätergläntan sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.