Styrelse

Birgitta Andersson, ordförande

Kerstin Andersson Åhlin, vice ordförande

Eva Kempff, ledamot

Marie Folkesson, ledamot

Ulrika Roslund Svensson, ledamot

Kjell Grundström, ledamot

Malou Örner, ledamot

Lena Forssell, ersättare

Annika Nygårds, ersättare

Nisse Stormlod, ersättare

Inga-Britt Kronnäs, ersättare

Monika Jönsson, adjungerad (rektor och verksamhetschef)

Hemslöjdsorganisationer

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Blekinge Läns Hemslöjd

Bollnäs Hemslöjd AB

Dalarnas Hemslöjdsförbund

De Sju Häradernas Hemslöjdsförening

Gotlands läns Hemslöjdsförening

Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund

Göteborg och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening

Halländska Hemslöjdsföreningen, Bindslöjden

Helsingborgs Hemslöjdsgille

Hemslöjden Malmöhus

Hemslöjdsförbundet i Uppsala län

Hemslöjden i Kronoberg

Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund

Jönköpings läns hemslöjdsförbund

Kalmar läns hemslöjdsförening

Leksands Hemslöjdsvänner

Lerums hemslöjdsförening

Länshemslöjdsföreningen i Värmland

Medelpads Hemslöjd

Mora Hemslöjdens Vänner

Norrbottens Läns Hemslöjdsförening

Rättviks Hemslöjdsförening

Skaraborgs Hemslöjdsförening

Skånes hemslöjdsförbund

Stockholms läns hemslöjdsförening

Föreningen för Svensk Hemslöjd

Svensk Hemslöjd AB

Hemslöjdsföreningen Sörmland

Västerbottens läns hemslöjdsförening

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Ångermanlands hemslöjdsförening

Älvsborgs läns hemslöjdsförbund

Östergötlands läns hemslöjdsförening

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Övriga föreningar och organisationer

Föreningen Svenska spetsar

Föreningen Handarbetets Vänner

Holma Helsingland AB

Hushållningssällskapet Dalarna-Gävleborg

Leksands kommun

Örebro läns Hushållningssällskap