Nordens centrum för lärande inom slöjd och hantverk sedan 1923.

Vi erbjuder kunskap som formar framtiden. Utgångspunkten i våra utbildningar och kurser är alltid naturens material i kombination med handaskicklighet inom slöjd och hantverk. På Sätergläntan får du unik kunskap om hela processen: från råmaterial till färdiga alster.

Läsårsutbildningarnas inriktningar är smide, sömnad, trä och väv. Distansutbildningar och veckokurser erbjuder både historiska och innovativa hantverkstekniker.

Sätergläntan är beläget i Insjön, Dalarna, i en miljö som inbjuder till kreativitet och skapande. Läsårsutbildningarna är studiemedelsberättigade och samtliga utbildningar står under statlig tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Sätergläntans huvudägare är Hemslöjden (Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund, SHR) och Leksands kommun.

Sätergläntans styrelse

Sätergläntans styrelse har det övergripande ansvaret för vår organisation, förvaltning och utveckling, som baseras på inriktningsdirektiv från huvudmän och juridiska krav från myndigheter. Styrelsen beslutar årligen om en plan för styrelsens arbete. Styrelsens arbetsutskott består av fyra ledamöter som ansvarar för att beslut följs upp inom den löpande verksamheten.

Sätergläntans ledning

Rektor och verksamhetschef ansvarar för planering och ledning av den dagliga verksamheten på Sätergläntan för både utbildning, butik och evenemang. Rektorn tillsätter vid behov en ledningsgrupp.

Myndigheten för Yrkeshögskolan

Sätergläntan bedriver från 2015 konst- och kulturutbildningar och står då under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Mer om utbildningsformen finner ni på MYH:s hemsida.