I Sätergläntans fina referensbibliotek finns speciallitteratur, småskrifter, tidningar och övriga medier inom slöjd och hantverk samlade i en inspirerande miljö med slöjdade möbler, handvävda textilier och två sköna läsfåtöljer. Biblioteket är öppet för våra studerande, kursdeltagare och medarbetare på dagtid och även vissa kvällar och helger med hjälp av biblioteksvärdar.

Biblioteket invigdes 1998 i samband med att Sätergläntan firade 75 år och det unika beståndet är till stor del uppbyggt på gåvor och donationer. I vår databas kan du söka efter titel, författare m.m.

Alla projektrapporter skrivna av studenter ändå från 1998 finns bevarade och katalogiserade och är sökbara i en separat databas.

Vår bibliotekarie Linda Allard Forsman är behjälplig med litteraturservice och annan information till studenter och lärare.


Sätergläntans studiesamling med föremål
I vår föremålssamling, även kallad studiesamling, finns föremål insamlat och inköpt sedan 20-talet med föremål mest från 1800-talet, men det finns även koptiska föremål. Föremålen är utförda med traditionella slöjd- och hantverkstekniker och är en del av det immateriella kulturarvet, både lokalt och internationellt.

Denna samling föremål är ett viktigt arbetsredskap i vårt arbete med att lära ut traditionell slöjd och hantverkskunskap, både som kunskapsmaterial och inspiration för undervisningen.

Föremålen finns inlagda i Databasen Hemslöjdens samlingar som förvaltas av SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

Det är lärare och kursledare som tar fram föremålen för undervisning.


Sätergläntans forskningsarkiv
I en annan byggnad finns Sätergläntans forskningsarkiv. Här finns material om Sätergläntans historia, ritningar, brev, mycket foton men även skänkta vävarbeten/prover med mera.