Lär dig att sy professionell sömnad!

På vår utbildning Sömnad – folkligt mode får du lära dig både traditionell handsömnad och att sy på maskin. Du lär dig också sy både detaljer och hela plagg samt hur du skapar mönster och får till en riktigt bra passform. Färg och form är också viktiga delar under utbildningen.

 

År 1

Första året får du lära dig grunderna i sömnad med en hel del fokus på traditionell handsömnad. Inspiration och kunskap hämtar vi från den äldre folkliga traditionen men också från nutida formspråk.

Du kommer arbeta med naturmaterial såsom linne och ylle. Vissa plagg sys helt för hand och andra på maskin. Som inspiration och förarbete får du studera och göra uppmätningar på äldre handsydda plagg och rita mönster som anpassas och provas in för bästa möjliga passform. Inför varje klädesplaggsmoment så provsyr du ett antal detaljer såsom fickor, kragar eller kantavslutningar.

I materialläran får du kunskaper om tygerna du använder och hur du vårdar kläder och textilier. Under året tas även upp hur man kan arbeta med återbruk.

Färgning av garn och tyg samt broderi ingår i utbildningen, men också teckning samt färg och form. På så sätt får du träna dig i att tänka både kritiskt och kreativt kring ett plaggs utseende och funktion men också möjlighet att utveckla ditt formspråk.

Vi arbetar ofta i projektform, både inom respektive utbildning och i gemensamma projekt med andra elever på skolan.

Slöjd- och kulturhistoria ger dig möjligheter att se det textila arbetet ur historiska, kulturella och ekonomiska perspektiv. Du får kunskap och inspiration genom att studera äldre folkliga föremål. Du arbetar både med nya och äldre redskap och metoder. Året avslutas med ett fem veckor långt praktiskt, självständigt projektarbete som redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

 

År 2 

Under år 2 fördjupar du dina sömnadskunskaper. Fokus ligger i huvudsak med ärmplagg, ytterplagg och byxa. Inspiration får du både från äldre folkliga dräkter och nutida klädsnitt och din sömnadsteknik får utvecklas ytterligare. 

Det här läsåret arbetar du mer självständigt och med längre projekt. Du kommer till exempel att göra ett analysprojekt där du har möjlighet att djupdyka i den folkliga traditionen och ett inspirationsprojekt där du skapar något helt eget. Vissa projekt görs i samarbete med andra utbildningar och ibland görs kortare eller längre studieresor i anslutning till projekten.

Med hjälp av tecknings- och formlektionerna får du tillfälle att vidare utveckla ditt formspråk. Syrafärgning av garn och tyg ingår också för att ge dig möjligheter att färga materialet till dina projekt i exakt den nyans du vill ha.

Året avslutas med ett sex veckor långt praktiskt, självständigt projektarbete. Detta arbete redovisas tillsammans med en skriven rapport för en fristående opponent och är också med som en del i skolans vårutställning.

 

År 3

Det tredje och sista året ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta professionellt inom sömnad. Du får de rätta redskapen för att arbeta självständigt som anställd eller som egenföretagare.

Kunskaperna i färg och form utvecklas och du ges ytterligare möjligheter till specialisering och att befästa din handaskicklighet.

Under läsåret arbetar du med ett eget produktutvecklingsprojekt och ett uppdragsprojekt. I samråd med dina lärare väljer du inriktning på dina projekt som du vill fördjupa dig i. Du kan antingen arbeta med kulturhistorisk inriktning eller med att förnya sömnaden. Det finns också möjlighet att avlägga ett gesällprov inom dräktsömnadsyrket.

Du får kunskaper i entreprenörskapets förhållningssätt och villkor, krav från myndigheter samt grundläggande kunskaper om småföretagande och marknadsföring.

Genom internationella utblickar kan du se paralleller mellan olika traditioner, och låta dig inspireras av olika kulturers slöjd- och hantverkstraditioner.

Som avslutande arbete kan du antingen göra ett gesällprov i dräktsömnad (handsömnad) eller ett självständigt projektarbete på 7 veckor. Detta arbete redovisas tillsammans med en skriven rapport för en fristående opponent och visas sedan upp på skolans vårutställning.

Läs om dina Huvudlärare tryck här