”Från får till keps” – filmen

Från får till keps – En undersökning av den textila värdekedjan i Dalarna 2021-2023 Filmen dokumenterar ett pilotprojekt där hantverkare och mindre industri skapade en textil produkt av en lokal fiberråvara. Arbetet skedde inom ramen för projektet Hållbart strukturbygge för kulturella och kreativa näringar som genomförts av Region Dalarna i samarbete med Borlänge kommun och…