Sätergläntan Logotyp

Nu blir vi Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Utbildningssätet Sätergläntan byter namn till Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk. Implementeringen av det nya namnet med tillhörande visuell identitet planeras vara avslutad i mars med ny hemsida lanserad till sommaren. Samtidigt går Sätergläntan också in i den nya utbildningsformen ”Konst- och kulturutbildningar” med Myndigheten för yrkeshögskolan som huvudman. Nytt namn och ny visuell identitet…