Gemenskap i den tysta kunskapen

Som verksamhetschef för institutet för slöjd och hantverk får jag förmånen att möta människor som verkar med den tysta kunskapen som kunskapskälla. Den gemenskap som skapas i mötet med handens taktila känsla för materialet, med hjärnas förmåga att omvandla tanken till ett format föremål med hjälp av ens händers tekniska kunskap… den känslan upplever jag…