Lära av varandra

I februari var jag och besökte vår samarbetspartner Zingira Community Crafts i Kenya,  en organisation som arbetar med hantverk för att öka försörjningsmöjligheterna för sina medlemmar. Vi inledde en dialog för två år sen när de besökte oss på Sätergläntan. Då talade vi om hur vi skulle kunna hitta ett gemensamt utbyte där vi förenar…

Medeltida vävar

Åsa Martinsson har studerat vid distansutbildningen Analys och rekonstruktion, väv under året 2016. På sin blogg berättar Åsa om sitt projekt med att utveckla entråda “medeltidsgarner” som kommer att presenteras vid VÄVmässan 2017. Här är ett utdrag från bloggen: “Hur definierar man ett garn? Garnnummer, så som vi är vana vid från vävböcker och garnförsäljare,…

Självbild

Jag är ingen retoriker eller skapare av de stora orden. Jag kan däremot med handens finmotorik förmedla  filosofiska tankar och känner ofta en euforisk känsla när material möter mina händers tekniska kunskap som är uppövad genom att repetera och tradera mig gång på gång. I vårt samhälle sägs det ofta att vi behöver kultur.  Det…