Ansökan till år 1

Slöjd och hantverk – form och kultur

(Click here for information and application form in English)

Så här ansöker du

 1. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 1 antingen nedan på vår hemsida eller ladda ner ansökningsformuläret här. Om du har problem med att ladda upp bilagorna så bifoga dem i ett mejl till ansokan@saterglantan.se
 2. Var noga med att bifoga bilagorna.
 3. Skicka ansökan:
  • direkt via formuläret nedan, tryck på knappen “Skicka” när du fyllt i alla uppgifter och bifogat alla filer
  • som bilaga per e-post till ansokan@saterglantan.se
  • per post till Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
 4. Sök senast 15 april 2020 Obs! Förlängd ansökningstid för sömnad och väv till 2 augusti 2020, antagningen görs dock löpande.

Allmän behörighet

Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller med viss yrkeserfarenhet.

Våra urvalsmetoder

 1. Slutbetyg från gymnasiet (eller motsvarande) i svenska, matematik och estetiskt ämne
 2. Annan utbildning inom slöjd, hantverk och konst
 3. Relevant yrkeserfarenhet
 4. Erfarenhet av slöjd och hantverk
 5. Intervjuer

Klicka här för att veta mer om hur antagningsomgången ser ut från ansökan till läsårets början i augusti.

Ansökan år 1, start läsåret 2020-2021

Vilken utbildning söker du till?

Kryssa för till vilken inriktning av utbildningen Slöjd och hantverk - form och kultur du söker.

Om dig

Personuppgifter databehandlas.
ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX. Även du med nordiskt personnummer fyller i alla siffror.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Ladda upp personbevis eller motsvarande dokument, t ex födelsebevis. Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Gymnasieutbildning eller motsvarande

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Annan utbildning inom slöjd, hantverk eller estetiska ämnen

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Arbetslivserfarenhet

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Erfarenhet av slöjd och hantverk

Vad gör du idag?

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Referenser

Varför söker du utbildningen och hur vill du använda dig av den i framtiden?

Beskriv i max. 3000 tecken
Skickar

Ansökan till år 2 eller 3

Slöjd och hantverk – form och kultur

(Click here for information and application form in English)

Så här ansöker du

 1. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 2 eller 3 antingen nedan på vår hemsida eller ladda ner ansökningsformuläret här: saterglantan-ansokan-2-3-slojd-hantverk-form-kultur-2020-2021
 2. Var noga med att bifoga bilagorna.
 3. Skicka ansökan:
  • direkt via formuläret nedan, tryck på knappen “Skicka” när du fyllt i alla uppgifter och bifogat alla filer
  • som bilaga per e-post till ansokan@saterglantan.se
  • per post till Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
 4. Sök senast 15 april 2020.

Allmän behörighet

Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller med viss yrkeserfarenhet.

Utbildning eller annan erfarenhet motsvarande Slöjd och hantverk – form och kultur år 1 respektive år 2.

Våra urvalsmetoder

 1. Slöjd och hantverk utifrån vald inriktning
 2. Slöjd- och kulturhistoria
 3. Färg och form
 4. Erfarenhet av att skriva projekt
 5. Erfarenhet av att ställa ut

Klicka här för att veta mer om hur antagningsomgången ser ut från ansökan till läsårets början i augusti.

Ansökan år 2 eller 3, läsåret 2020-2021

Vilken utbildning söker du till?

Kryssa för till vilken inriktning av utbildningen Slöjd och hantverk - form och kultur du söker.

Om dig

Personuppgifter databehandlas.
ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX. Även du med nordiskt personnummer fyller i alla siffror.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Ladda upp personbevis eller motsvarande dokument, t ex födelsebevis. Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Tidigare studier vid Sätergläntan

Om du inte har studerat tidigare vid Sätergläntan, går du vidare till Gymnasieutbildning eller motsvarande.
Ange läsår då du studerade vid Sätergläntan.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Gymnasieutbildning eller motsvarande

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Slöjd och hantverk utifrån vald inriktning

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Slöjd- och kulturhistoria

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Färg och form

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Erfarenhet av att skriva projekt

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Erfarenhet av att ställa ut

Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.
Maximal filstorlek: 0.5 MB
Om du inte har möjlighet att ladda upp bilagor, skicka dem till oss per e-post till info@saterglantan.se - markera tydligt med för- och efternamn.

Varför söker du utbildningen och hur vill du använda dig av den i framtiden?

Beskriv i max. 3000 tecken

Obligatoriska kurser år 2

2.1 Material, teknik, redskap II, 10v
2.2 Material, teknik, det immateriella kulturarvet, 10v
2.3 Inspirationsprojekt, 10v
2.4 Projektarbete II, 10v

Obligatoriska kurser år 3

3.1 Småföretagarkunskap och marknadsföring, 5v
3.2 Teknikfördjupning, 5v
3.4 De globala kulturarven, 5v

Valbara kurser år 3

Obligatoriskt att fylla i för dig som söker till år 3.
Skickar