Väv

Slöjd och hantverk – form och kultur

Obligatoriska kurser

 • Material, teknik, redskap I
 • Material, teknik utifrån traditionen
 • Material, teknik, inspirationsprojekt
 • Projektarbete I

Under grundåret får du kunskaper i olika vävtekniker och hur bindningar ger möjligheter och har betydelse för vilka kvalitéer du kan få fram. För att ge dig förståelse för handens arbete ingår det i utbildningen att arbeta med hela processen, att ta fram en tråd genom spinning, färga garnet och bereda tyger för att få fram rätt kvalité. I vävteori ingår bidningslära, garnuträkningar och att göra vävsedlar, med mera.

Återbruk som är en del av vårt kulturarv och som också har en betydelse för hur vi använder våra resurser i framtiden, är något som vi lyfter fram inom vävningen.

Inom materialläran får du lära dig om olika materials egenskaper kopplat till miljö och etikfrågor. Du får praktiska arbeta med linberedning, klippning av får och spinning av olika kvaliteter.

Du får kunskap om beredning, tvätt och vård – viktigt för att ta till vara och bevara våra textilier. Till exempel arbetar vi med olika ylleberedningar bland annat med hjälp av en maskinstamp. Du kommer att färga med växter som finns i din närmiljö, men även med indigo och koschenill. Du gör både provfärgningar och färgar in garn till större projekt i vårt funktionella färgkök.

Teckning, färg och form är viktiga inslag i utbildningen och du tränar dig i ett kritiskt tänkande kring form och funktion. Vi arbetar ofta i projektform, både inom respektive utbildning och i gemensamma projekt med andra studerande på skolan.

Slöjd- och kulturhistoria ger dig möjligheter att se det textila arbetet  ur historiska, kulturella och ekonomiska perspektiv. Du får kunskap och inspiration genom att studera äldre folkliga vävnader. Du arbetar både med nya och äldre redskap och metoder.

Året avslutas med ett fem veckor långt praktiskt projektarbete som redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

Obligatoriska kurser

 • Material, teknik, redskap II
 • Material, teknik, redskap – immateriella kulturarvet
 • Inspirationsprojekt
 • Projektarbete II

Andra året ger dig fördjupade kunskaper i vävning och vägar till förnyelse. Du arbetar vidare med bindningslära, analyser, rekonstruktioner, färgning, spinning och vävning – allt med hänsyn till den omgivande miljön.

Du förnyar vävarna och tygerna på ditt sätt. Du får arbeta med bland annat mångskaftade vävar, trensaflossa, krabbasnår, dukagång och rya.

Under år 2 arbetar du mer självständigt och med längre projekt. Du kommer under läsåret att arbeta med ett analysprojekt och ett inspirationsprojekt. Vissa projekt görs i samarbete med andra utbildningar och ibland görs kortare eller längre studieresor i anslutning till projekten.

Genom internationella utblickar kan du jämföra din egen tradition med andras och låta dig inspireras av olika länders slöjd- och hantverkstraditioner. Med hjälp av tecknings- och formlektionerna kan du komma ännu längre med ditt formspråk.

Året avslutas med ett sex veckor långt praktiskt projektarbete eller ansökan om att få göra gesällprov som redovisas bland annat genom en rapport och på skolans vårutställning.

Obligatoriska kurser

 • Småföretagarkunskap och marknadsföring
 • Teknikfördjupning
 • De globala kulturarven

Valbara kurser

 • Produktutveckling eller Det levande kulturarvet
 • Praktik (5 veckor) eller Produktionsuppgift
 • Avslutande projektarbete eller Gesällarbete (vid godkänd ansökan)

Detta år ger dig fördjupade kunskaper i vävning för att du ska kunna arbeta professionellt och få de rätta redskapen som grund för att arbeta självständigt som anställd eller i eget företagande. Kunskaperna i färg och form utvecklas och du ges ytterligare möjligheter till specialisering och att öva upp din handaskicklighet.

Under läsåret arbetar du med ett eget produktutvecklingsprojekt och ett uppdragsprojekt. I samråd med dina lärare väljer du inriktning på dina projekt som du vill fördjupa dig i.

Du kan antingen arbeta med kulturhistorisk inriktning eller med produktutveckling. Ämnet form- och kulturhistoria ger dig insikter i 1900- och 2000-talens form- och designutveckling,

Du får kunskaper i entreprenörskapets förhållningssätt och villkor, krav från olika myndigheter samt grundläggande  kunskaper om företagsekonomi och marknadsföring.

Du arbetar självständigt och ditt slutprojekt utmynnar i ett avslutande projektarbete om sju veckor eller ansökan om att avlägga gesällprov. Detta arbete redovisas tillsammans med en skriven rapport för en fristående opponent. Resultatet är också en del av skolans vårutställning.

Huvudlärare Matilda Dominique och Marie Ekstedt Bjersing

Omfattning 1-3 år, heltid

Nästa läsår börjar 20 augusti 2018

Allmän behörighet Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet

Studieort Insjön, Dalarna

Ansökan Senast 15 april 2018 (www.saterglantan.se/ansokan)

Studieavgift 10 000 kr per läsår

Studiemedelsberättigad: Ja (B1), extra studielån kan sökas för studerandeavgiften. Mer information på CSN:s hemsida.

Tillsyn Konst- och kulturutbildning under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan

Dina huvudlärare

null

Matilda Dominique

Matilda Dominique är utbildad vid Textilhögskolan i Borås samt Konstfack i Stockholm och har även studerat väv- och textildesign i Melbourne, Australien. På Sätergläntan undervisar hon bl a i vävning, färg- och form och utställningskunskap. När hon inte undervisar arbetar hon som konstnär i sin ateljé i Solna, där vävning är hennes främsta verktyg för att skapa skulptural textil.

null

Marie Ekstedt Bjersing

Marie har en magisterexamen i textilvetenskap som bl a innehåller en högskoleexamen inom handvävning och en kulturvetarexamen. Hon har varit huvudlärare i väv på Sätergläntan sedan 1998. Marie specialiserar sig i material, redskap och metoder. Hon undervisar på Sätergläntan bl a i materiallära och linspinning, vävteori med bindningslära, vävning och textilhistoria.

Aktuellt på Väv

Våra verkstäder