Gemenskap i den tysta kunskapen

Som verksamhetschef för institutet för slöjd och hantverk får jag förmånen att möta människor som verkar med den tysta kunskapen som kunskapskälla. Den gemenskap som skapas i mötet med handens taktila känsla för materialet, med hjärnas förmåga att omvandla tanken till ett format föremål med hjälp av ens händers tekniska kunskap… den känslan upplever jag…

Täljfest 2016

Möte med slöjdare från hela världen kring täljning med kniv och yxa på Sätergläntan. Här lägger vi upp bilder från kurserna 9-11 augusti och Täljfesthelgen 12-14 augusti 2016. International meet-up around carving with knife and axe at Sätergläntan. This is where we share images from the courses 9-11 August and Täljfest 12-14 August 2016. If you…