Självbild

Jag är ingen retoriker eller skapare av de stora orden. Jag kan däremot med handens finmotorik förmedla  filosofiska tankar och känner ofta en euforisk känsla när material möter mina händers tekniska kunskap som är uppövad genom att repetera och tradera mig gång på gång. I vårt samhälle sägs det ofta att vi behöver kultur.  Det…