Utbildningen Slöjd och hantverk – form och kultur med inriktningar smide, sömnad, trä och väv är utbildningen för dig som vill lära dig slöjd och hantverk från grunden.

Du lär dig hela processen från material, skisser, prototyper, formgivning och design till att skapa  egna föremål eller alster.

I utbildningen drar vi lärdomar av äldre tekniker och utvecklar din handaskicklighet. Utbildningen syftar till att bevara och utveckla våra kulturarv genom att ge de studerande färdigheter om den handburna kunskapen inom smide, sömnad, trä och väv. Du studerar på heltid upp till tre år. Efter tre års avslutad utbildning kan du söka dig vidare i studier eller arbete inom t.ex. konstsmide, möbeldesign, sömnad, textil, formgivning och design. Våra alumner arbetar idag inom bland annat egen företagsverksamhet, mode, film och teater, museer, utbildning, som hemslöjdskonsulenter samt som sömmerskor och skräddare.

Slöjd och hantverk – form och kultur

Utbildningen kombinerar en gedigen kunskap om materialen, teknikerna och verktygen som historiskt använts inom slöjd och hantverk medan de studerande samtidigt utvecklar sina individuella formspråk i hur de kan tillämpas idag. Med handaskicklighet och kunskaper om färg och form samt entreprenörskap tar utbildningen fasta på och ger färdigheter som kan utgöra en grund för yrkesverksamhet inom slöjd och hantverk.

De immateriella kulturarven

Utbildningen ger de studerande färdigheter och kompetenser så att de kan utveckla våra kulturarv, teknikerna och formerna, så att de blir en del av samtiden. De studerande får praktiska, teoretiska, estetiska samt historiska kunskaper i traditionella och moderna slöjd- och hantverkstekniker samt insikter i ekologi, ekonomi, miljö och framtida möjligheter inom ämnet.

Utbildningen ger kunskaper om kulturarv i ett nationellt och internationellt perspektiv och sätter in dem i ett större sammanhang för att nå en förståelse för traditioner bakåt och en ökad insikt om dagens komplexitet kring de immateriella kunskaperna.

Samarbete

Våra studerande får tillfälle att samarbeta gränsöverskridande över alla utbildningens inriktningar med, exempelvis, ett gemensamt tema, rekonstruktion av äldre föremål eller att använda olika tekniker för att skapa gemensamma föremål. Vi samarbetar även aktivt med externa aktörer, såsom muséer och samlingar.

Självständiga arbeten

Både experimenterande arbetssätt och repetitivt arbete uppmuntras och en strävan är att ge studenterna förmåga att självständigt söka kunskap och att på egen hand lösa problem. Ett reflekterande synsätt betonas i undervisningen. Det praktiska arbetet är utgångspunkten för kunskapsinhämtandet. Förutom självständiga uppgifter som dokumenteras löpande under året avslutas varje år med ett självständigt projektarbete där den studerande fördjupar sig i t.ex. en teknik, ett material eller en produkt. Under år 2 och 3 redovisas projektarbetena för fristående opponent, lärare, klass och övriga intressenter.

Avslutande projekt och gesäll

Under tredje årets sista kurs kan du välja att göra ett avslutande projektarbete eller, i det fall att du får ansökan om gesällprov godkänd, utföra ett gesällarbete. För tillfället finns det möjlighet att ansöka om att göra gesällarbete i Handvävaryrket/konstvävaryrket, Slöjdaryrket – Trä och Konstsmide. Ansökan med förslag på yrkesprov ska godkännas av relevant branschorganisation innan arbetet på ditt prov kan påbörjas. Vid ett godkänt prov erhåller du ett gesällbrev från Sveriges Hantverksråd. Breven är ett internationellt bevis på din yrkesskicklighet.

Ansökan och Antagning

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Behörighet: Slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande, erfarenhet från praktisk och/eller estetisk verksamhet är värdefull. För år 2 eller 3 krävs år 1 eller motsvarande inom respektive ämne.

Ansökningsförfarande: Du söker genom att fylla i ett ansökningsformulär på vår hemsida eller ladda hem formuläret i pdf-format och skicka till oss per post. Efter en första bedömning av dina ansökningshandlingar i slutet av april kallas ett antal sökande via e-post till Sätergläntan för intervju.

Så här ansöker du: Du söker via formuläret på sidan Ansökan. Sök till läsåret 2020-2021 senast 15 april 2020.

Utbildningsfakta

Läsår:

Höstterminen 2020: augusti 2020 – januari 2021

Vårterminen 2021:  januari – maj 2021

Hösttermin 2021:  augusti 2021 – januari 2022

Vårtermin 2022:  januari –  maj 2022

Sista ansökningsdatum 15 april 2020

Studieort: Insjön

Studietakt: 100%

Omfattning: 1-3 år, 40 veckor per läsår, totalt 120 veckor

Undervisningsspråk: Svenska

Intyg: Utbildningsbevis utfärdas till alla studerande som avslutat samtliga kurser för varje läsår

Studerandeavgift: 10 000 kr per läsår

Studiemedelsberättigad: Ja (B1), extra studielån kan sökas för studerandeavgiften. Mer information på CSN:s hemsida.

Tillsyn: Sätergläntan bedriver konst- och kulturutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan