Sommaren är här…

Sommaren står för dörren och vi har för någon vecka sen avslutat läsåret 2016-17. I år invigningstalade Ylva Thörn, landshövding i Dalarna, på vår avslutande vårutställning. Hon avslutade med att det är viktigt att hålla fast vid sina drömmar. Att hålla fast vid sina drömmar om att arbeta med hantverk kan vara en större utmaning…

Lära av varandra

I februari var jag och besökte vår samarbetspartner Zingira Community Crafts i Kenya,  en organisation som arbetar med hantverk för att öka försörjningsmöjligheterna för sina medlemmar. Vi inledde en dialog för två år sen när de besökte oss på Sätergläntan. Då talade vi om hur vi skulle kunna hitta ett gemensamt utbyte där vi förenar…

Se vad som skapats

Andra advent slår vi upp dörrarna till Sätergläntans årliga Öppet hus. De studerande som går tredje och sista året på vår långa utbildning visar hur de vill fortsätta att arbeta med sitt slöjdande och hantverkskunnande framöver. Under 2016 har vi ökat utbudet av distansutbildningar och de som studerat med oss på distans kommer att vara…

Självbild

Jag är ingen retoriker eller skapare av de stora orden. Jag kan däremot med handens finmotorik förmedla  filosofiska tankar och känner ofta en euforisk känsla när material möter mina händers tekniska kunskap som är uppövad genom att repetera och tradera mig gång på gång. I vårt samhälle sägs det ofta att vi behöver kultur.  Det…

Gemenskap i den tysta kunskapen

Som verksamhetschef för institutet för slöjd och hantverk får jag förmånen att möta människor som verkar med den tysta kunskapen som kunskapskälla. Den gemenskap som skapas i mötet med handens taktila känsla för materialet, med hjärnas förmåga att omvandla tanken till ett format föremål med hjälp av ens händers tekniska kunskap… den känslan upplever jag…

Slöjdkunskap berikar livet

År 2016 börjar bra för alla oss som värnar om att slöjden och hantverksutövandet är en viktig del av livet. Detta med anledning av den debatt som kom igång efter nyår då Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus ifrågasatte grundskolämnet slöjd. Den har visat hur pass mångfacetterad slöjden som skolämne idag är samt hur väl den tillämpar…