Sätergläntan Logotyp

Nu blir vi Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Utbildningssätet Sätergläntan byter namn till Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk. Implementeringen av det nya namnet med tillhörande visuell identitet planeras vara avslutad i mars med ny hemsida lanserad till sommaren. Samtidigt går Sätergläntan också in i den nya utbildningsformen ”Konst- och kulturutbildningar” med Myndigheten för yrkeshögskolan som huvudman. Nytt namn och ny visuell identitet…

Sätergläntan Alumner Elin Ivre En studie i svart

Alumn Elin Ivre får Ung Svensk Forms stipendium

Sätergläntans alumn Elin Ivre (sömnad 2008-2010) fick idag stipendium av Ung svensk form (Svensk Form) i garverinäringen för “En Studie i Svart”, projektarbetet hon utförde när hon studerade här på Sätergläntan. Nu går Elin sista året på Beckmans. Juryns utlåtande: ”Den anti-nationalistiska folkdräkten som saknar kopplingar till etnisk tillhörighet. Det här skulle inte Jimmie Åkesson sätta…

Sätergläntan Trä Verkstäder

Nytt gesällprov i Slöjdaryrket Trä

Nu är det möjligt att ansöka om att avlägga Gesällprov i Slöjdaryrket Trä. Ett godkänt gesällprov belönas med ett gesällbrev och bevisar utövarens yrkesskicklighet i yrket. Sätergläntans läsårsutbildningar i trä, väv och smide uppfyller de krav på en treårig yrkesutbildning med praktik som ställs för att få ansöka. Ansökan om att få avlägga gesällbrev görs under…