Ansökningstiden för läsåret 2020-2021 öppnar 1 november 2019 och avslutas 15 april 2020.

Tyvärr är det tekniska problem med att ansöka via formuläret. Du kan fortfarande ladda hem ansökan och skicka som en bilaga per e-post enligt instruktionerna.

Unfortunately, there are technical problems with applying through the form.  You can still download the application and send it as an attachment via email according to the instructions.

* indicates required
Inrikntning(ar) jag är intresserad av:

Ansökan till år 1

Slöjd och hantverk – form och kultur

(Click here for information and application form in English)

Allmän behörighet

Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller med viss yrkeserfarenhet.

Våra urvalsmetoder

  1. Slutbetyg från gymnasiet (eller motsvarande) i svenska, matematik och estetiskt ämne
  2. Annan utbildning inom slöjd, hantverk och konst
  3. Relevant yrkeserfarenhet
  4. Erfarenhet av slöjd och hantverk
  5. Intervjuer

Klicka här för att veta mer om hur antagningsomgången ser ut från ansökan till läsårets början i augusti.

Ansökan till år 2 eller 3

Slöjd och hantverk – form och kultur

(Click here for information and application form in English)

Allmän behörighet

Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller med viss yrkeserfarenhet.

Utbildning eller annan erfarenhet motsvarande Slöjd och hantverk – form och kultur år 1 respektive år 2.

Våra urvalsmetoder

  1. Slöjd och hantverk utifrån vald inriktning
  2. Slöjd- och kulturhistoria
  3. Färg och form
  4. Erfarenhet av att skriva projekt
  5. Erfarenhet av att ställa ut

Klicka här för att veta mer om hur antagningsomgången ser ut från ansökan till läsårets början i augusti.