April Nyhetsbrev: Tema Kontakt

Nyhetsbrev / April 2015 Den här månaden skriver tre av Sätergläntans studerande, Patricia, Oscar och Jonas, om kontakt… med sig själva, med naturen och, inte minst, med slöjden. Vi vill också välkomna alla som har möjlighet att besöka oss och ta del av våra läsårsstuderandes arbeten under vårutställningens två dagar i maj: 22-23 maj blir det utställning, klädvisningar och vårfika på Sätergläntan.…

April Nyhetsbrev: Tema Kontakt

Newsletter / April 2015 This month three of Sätergläntan’s students, Patricia, Oscar och Jonas, about connection… with yourself, with nature and, not least, with their crafts. We want to welcome everyone to visit us and see the works of our full-time students during the yearly spring exhibition 22-23 May with exhibition, clothes shows and spring coffee at Sätergläntan. The…