Stipendium att söka

Greta Johansson linfond utlyser stipendium med ansökan senast 15 februari 2015 Stipendiet delas ut till verksamhet som stimulerar undervisning i odling, beredning och vävning av lin. Ansökan ska innehålla: Namn på föreningen eller institutionen och kontaktuppgifter Presentation av hur stipendiet ska användas samt budget. Ansökan skickas som e-post till: renee.rudebrant@saterglantan.se senast kl 13.00 den 15…

Sätergläntan Trä Verkstäder

Nytt gesällprov i Slöjdaryrket Trä

Nu är det möjligt att ansöka om att avlägga Gesällprov i Slöjdaryrket Trä. Ett godkänt gesällprov belönas med ett gesällbrev och bevisar utövarens yrkesskicklighet i yrket. Sätergläntans läsårsutbildningar i trä, väv och smide uppfyller de krav på en treårig yrkesutbildning med praktik som ställs för att få ansöka. Ansökan om att få avlägga gesällbrev görs under…