Nästa ansökningsomgång till läsåret 2019-2020 med start i augusti 2019 öppnar 1 november 2018. Sista ansökningsdag är 15 april 2019. Skriv gärna upp dig på listan nedan så får du ett e-postmeddelande av oss när ansökan öppnar. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@saterglantan.se eller telefon 0247-645 70.

Allmän behörighet

Slutförd gymnasie-, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller med viss yrkeserfarenhet.

Urvalsmetoder

  1. Slutbetyg från gymnasiet (eller motsvarande) i svenska, matematik och estetiskt ämne
  2. Annan utbildning inom slöjd, hantverk och konst
  3. Relevant yrkeserfarenhet
  4. Erfarenhet av slöjd och hantverk
  5. Intervjuer

Har du motsvarande kunskaper år 1 och 2 kan du ansöka till och genom validering påbörja år 2 eller år 3.

Utbildningen är en konst- och kulturutbildning under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den berättigar till studiemedel från CSN.

Ja, skicka mer information när ansökan öppnar till läsåret 2019-2020

* indicates required
Inrikntning(ar) jag är intresserad av:

Klicka för de sätt som du vill ge Sätergläntan medgivande att kontakta dig:

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på den här listan genom att klicka på länken längst ner i e-postmeddelandet du får från Sätergläntan. På vår hemsida finner du Sätergläntans policy för behandling av personuppgifter: http://www.saterglantan.se/personuppgifter-och-villkor/. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor: info@saterglantan.se eller telefon 0247-645 70.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.